Thomé Lopes, Kathya Augusta, Universidade Federal do Amazonas, Manaos, Estado Amazonas, Brasil, Brazil